Ενημέρωση για έναρξη μαθημάτων 1ου έτους (12.10)

Τα μαθήματα του πρώτου έτους θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και την απόκτηση κωδικών και ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τη Γραμματεία.

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος

Skip to content