Ανακοίνωση για το μάθημα «Κλασική Αρχαιολογία: 1000–400 π.Χ.»

Ο σύνδεσμος της πρώτης διάλεξης του μαθήματος «Κλασική αρχαιολογία: 1000-400 π.Χ.» (Τρίτη 13/10, 15:00-18.00) είναι ο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/93548279552?pwd=RDRQdEdCMGxNL0xqQzI4YlBxUjI3QT09

Ο διδάσκων

Δημήτρης Δαμάσκος

Skip to content