Υπενθύμιση: Ηλεκτρονική Εγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2020-21 @upatras (9-16.10.2020)

Η προθεσμία για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 λήγει την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020.

Παρακαλούμε φροντίστε για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Skip to content