Έτος: 2020

Άρθρο

Συνέχιση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Με απόφαση της 13ης / 27.01.2020 Συνέλευσης του Τμήματος, αποφασίστηκε η συνέχιση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-20 από αύριο 28.01.2020. Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Άρθρο

Λήξη κατάληψης

Σήμερα, Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 ψηφίστηκε η λήξη της κατάληψης του Τμήματος. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την επαναφορά του Τμήματος στην κανονική λειτουργία του.

Skip to content