Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων από έσοδα κληροδοτημάτων Τριανταφυλλίδη και Αφών Ζωσιμά

  1. Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη. [αρχείο pdf από τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρηκσευμάτων]
  2. Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά. [αρχείο pdf από τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρηκσευμάτων]

Ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m/49201-25-06-21-prokirykseis-epilogis-ypotrofon-apo-esoda-klirodotimaton-triantafyllidi-kai-afon-zosima

Skip to content