Ημέρα: 8 Οκτωβρίου 2021

Αρχική / 2021 / Οκτώβριος / 08 (Παρασκευή)
Άρθρο

Λειτουργία πλατφόρμας edupass.gov.gr

Από τις 05.10.2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «edupass.gov.gr» μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με το επιτρεπτό της φυσικής παρουσίας προσώπων σε εκπαιδευτικές δομές, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι φοιτητές/τριες, το τακτικό και...

Άρθρο

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών: α) στη Γενική Συνέλευση, β) στην Κοσμητεία και γ) στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Παρακαλούμε όπως...

Skip to content