Ανακοίνωση για το μάθημα «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ενημερωθούν για την έναρξη διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος σε επόμενη ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Θεοχάρης

Skip to content