«Ιστορία των Πολιτισμών» και «Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού»: συμπληρωματικά μαθήματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος HIA_I50 Ιστορία των Πολιτισμών, για τις επόμενες τέσσερις συναντήσεις (Δευτέρα 18 & 25 Οκτωβρίου / Δευτέρα 1 & 8 Νοεμβρίου 2021) θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας, τηρουμένων πάντα των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας, με ώρα έναρξης του μαθήματος στις 10:30.

Στο πλαίσιο του μαθήματος HIA_I305 Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού, για τις επόμενες τέσσερις συναντήσεις (Τρίτη 19 & 26 Οκτωβρίου / Τρίτη 2 & 9 Νοεμβρίου 2021) θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας, τηρουμένων πάντα των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας, με ώρα έναρξης του μαθήματος στις 09:00.

Ο διδάσκων

Χρήστος Μεράντζας

Skip to content