«Ψηφιακή Ανασκαφή» MOOC από το DELTA project

Το έργο DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + EU (Strategic Partnerships for Higher Education) και συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συγκεντρώνοντας 4 εταίρους – Πανεπιστήμια από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχική Δημοκρατία). Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μικτού μαθήματος που συνδυάζει τον φυσικό χώρο μιας αρχαιολογικής ανασκαφής με τον ψηφιακό χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Με το μάθημα «Ψηφιακή Ανασκαφή» οι φοιτητές Αρχαιολογίας έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Tο DELTA MOOC (Massive Open Online Course) θα ξεκινήσει την 1 Μαρτίου 2022. Το μάθημα είναι ανοικτό για όλους όσους ενδιαφέρονται, ανεξαρτήτως εξαμήνου ή μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του προγράμματος, http://www.project-delta.eu/el/news/re-opening-the-delta-mooc/

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ψηφιακό μάθημα DELTA-MOOC θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη σχετική δήλωση στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022. https://forms.gle/iVehErxBbo6FgYCb8

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content