Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του 4ου έτους σχετικά με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Προκειμένου να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα ακόλουθα έξι (6) μαθήματα, βάσει του προγράμματος σπουδών:

  • Ομάδα 1: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Δύο (2) βασικά μαθήματα:

– HIA_I101 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

– HIA_PH205 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Θεματογραφία

  • Ομάδα 2: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Δύο (2) παιδαγωγικά μαθήματα βάσης:

– ESW_105 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

– ESW_115 Κοινωνική-Εκπαιδευτική Πολιτική

  • Ομάδα 3: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

Δύο (2) τουλάχιστον επιλογές εκ των μαθημάτων:

– HIA_A605 Δημόσια Αρχαιολογία

– HIA_A803 Ζητήματα Ιστορίας της Τέχνης

– HIA_I808 Δημόσια Ιστορία

– HIA_I809 Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ

– HIA_PH601 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης και πεζογραφίας ΙΙ

– HIA_PH703 Νέα Ελληνική Φιλολογία

– HIA_PH802 Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 4ου έτους να ελέγχουν τις δηλώσεις μαθημάτων τους, ώστε να επιβεβαιώσουν πως έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων από τις παραπάνω ομάδες.

Skip to content