Μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου

Μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου:

Κατεύθυνση Ιστορίας

 • HIA_I601 Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αρχαιότητα
 • HIA_I603 Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση
 • HIA_I604 Θέματα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας
 • HIA_I609 Οικονομική Ιστορία (προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
 • HIA_I610 Ελληνική Οικονομική Ιστορία (προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
 • HIA_I808 Δημόσια Ιστορία
 • HIA_Ι809 Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

 • ΗΙΑ_Α603 Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας
 • HIA_A605 Δημόσια Αρχαιολογία
 • HIA_A608 Αρχαία Ελληνική Κεραμεική
 • HIA_Α801 Νεολιθικός Πολιτισμός
 • ΗΙΑ_Α807 Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης
 • ΗΙΑ_Α808 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου (προσφέρεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών)

Θεματική περιοχή: Φιλολογία

 • HIA_PH601 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης και πεζογραφίας ΙΙ
 • HIA_PH802 Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός

Θεματική περιοχή: Ψηφιακός Πολιτισμός

 • HIA_D603 Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολιτιστικοί Ιστότοποι
 • HIA_D607 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα
 • HIA_D608 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία
 • HIA_D802 Δικτυακά Περιβάλλοντα και Πολιτισμός

Θεματική περιοχή: Παιδαγωγικά

 • ΗΙΑ_ED801 Παιδαγωγικό Βάσης ΙΙ: Κοινωνική-Εκπαιδευτική Πολιτική
Skip to content