Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων για το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

 Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 Πρόσκληση για Παρακολούθηση Διαλέξεων Πανεπιστημιακών Μαθημάτων, στο Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, από 01/09/2023 έως 24/09/2023, για το προσεχές χειμερινό εξάμηνο στο σύνδεσμο:  http://auditor.upatras.gr/

Παρακαλώ ανατρέξτε και στη σχετική Ανακοίνωση!

Skip to content