Φοιτητικές Αιτήσεις  Eservice και Progress

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητικές αιτήσεις προς το Πανεπιστήμιο Πατρών γίνονται μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr/ επιλέγοντας την αντίστοιχη φόρμα αίτησης:

 • Αίτηση Αλλαγής Δωματίου (για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες)
 • Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 • Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Προπτυχιακών Φοιτητών
 • Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Υπ. Διδακτόρων
 • Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)
 • Αίτηση Δήλωσης Βλάβης (για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες)
 • Αίτηση Διαγραφής
 • Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)
 • Αίτηση Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)
 • Αίτηση Επανεξέτασης Προακτέου
 • Αίτηση Ορκωμοσίας (για προπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Διαμονής (για διαμένοντες στις Φοιτ. Εστίες)

Για να είναι έγκυρη η αίτηση, η είσοδος πρέπει να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

 

Οι αιτήσεις που αφορούν το φοιτητικές υπηρεσίες γίνονται μέσω του συνδέσμου της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr επιλέγοντας την αντίστοιχη φόρμα:

 • Προεγγραφή σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Υποβολή αίτησης για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ανανέωση εγγραφής
 • Δήλωση μαθημάτων – ειδίκευσης
 • Πρόσβαση στην προσωπική καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο)
 • Έλεγχος Προόδου
 • Υποβολή αίτησης πιστοποιητικών
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Για να είναι έγκυρη η αίτηση, η είσοδος πρέπει να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την εισαγωγή στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Γραμματείας επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής, itdesk@upatras.gr ή τηλεφωνικά στα 2610 962632, 2610 962633, 2610 962635 και 2610 962636 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Skip to content