Ημερομηνία διεξαγωγής συνεντεύξεων για τους υποψηφίους στο ΠΜΣ του Τμήματος

Οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα διεξαχθούν την ημέρα των γραπτών εξετάσεων.

 

Εκ της Γραμματείας

Skip to content