Θέμα: Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κύκλου βασικής επιμόρφωσης της Πράξης «ΜΕΤΩΝ – Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών», είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως τα επιχειρηματικά σεμινάρια θα επαναληφθούν στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου

 Οι αιτήσεις για τον επαναληπτικό κύκλο βασικής επιμόρφωσης της πράξης ΜΕΤΩΝ είναι ενεργές!

Στον κύκλο της βασικής επιμόρφωσης 11 εισηγητές θα παρουσιάσουν 14 ενότητες με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τις κομβικές πτυχές των εννοιών της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές θα παρουσιαστούν επίσης από επιχειρηματίες και startuppers με αναγνωρισμένη αξία στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

θα δοθεί η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν έως την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου την αίτηση εγγραφής στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1lJfgiFJEpsnSIIEhjg_RfZrUW9IpzRw6nSXM1HcjVNY/edit

Σε ποιους απευθύνεται:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικής και ερευνητικής κουλτούρας και απευθύνεται σε φοιτητές – φοιτήτριες όλων των επιπέδων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, ερευνητές-ερευνήτριες, διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς φοιτητές και απόφοιτους με μέγιστο χρόνο αποφοίτησης έως και δύο έτη.

Επόμενες Ενέργειες:

Μετά τη λήξη του α΄κύκλου, οι δράσεις του προγράμματος θα συνεχιστούν στο β΄ κύκλο προηγμένης επιμόρφωσης. Στον κύκλο αυτό θα προσκληθούν καταξιωμένοι εμπειρογνώμονες του οικοσυστήματος καινοτομίας, επιχειρηματίες, στελέχη της αγοράς, επενδυτές, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων κ.ά. προκειμένου να καταθέσουν και να συζητήσουν τη δική τους εμπειρία.

Skip to content