«Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας με θητεία από 1-1-2024 έως 31- 12-2024»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Fια την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών με θητεία από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Σχετική Ανακοίνωση!

Skip to content