Ανακοίνωση για το μάθημα HIA-A293 Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

Το πρόγραμμα παραδόσεων/αναπληρώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

16/5: Κανονική παράδοση, 14.00, αίθουσα Β4

17/5: Αναπλήρωση, 12.00, αίθουσα Β4

23/5: Κανονική παράδοση, 14.00, αίθουσα Β4

\24/5: Αναπλήρωση, 12.00, αίθουσα Β4

Skip to content