Γεφυρώνοντας το τοπίο των ψηφιακών αρχαιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η διαχείριση των αρχαιολογικών δεδομένων χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και ποικιλομορφία λόγω των πολλών διαφορετικών φορέων που παράγουν και διαχειρίζονται αρχαιολογικά δεδομένα. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών στην επιμέλεια και τη διάθεσή τους.

H Ημερίδα με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το τοπίο των ψηφιακών αρχαιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα», που διοργανώνεται από το Athena Research Center αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών δεδομένων στην Ελλάδα και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των διαχειριστικών προκλήσεων που σχετίζονται με τα αρχαιολογικά δεδομένα.

Αθήνα, 29/05/2024, Impact Hub, 09:00-17:00

Λεπτομέρειες αναφορικά με το πρόγραμμα και τις ομιλίες στο σύνδεσμο:
https://www.athenarc.gr/el/shade-bridging-the-landscape-of-digital-archaeological-data-in-greece

Οι διοργανωτές
Δέσποινα Τσιαφάκη, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Μάρκος Κατσιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

Skip to content