ΘΕΜΑ: «Διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄αριθ. 181/30.5.2024

συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024,

επόμενη ημέρα της διενέργειας των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2024, δεν θα

πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές

ασκήσεις, εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου και εξετάσεις, προκειμένου να

δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Skip to content