Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Ορκωμοσία Προπτυχιακών Αποφοίτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου.
Οι αιτήσεις για την ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά και μόνο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών https://eservice.upatras.gr/ από την Δευτέρα 11/06/2024 έως και την Τετάρτη 03/07/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας τους χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ακολουθούν:

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

-Eπιστροφή της ακαδημαϊκής  ταυτότητας, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά.

Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ο φοιτητής/τρια συμπληρώνει μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με έκδοση από το gov.gr.

Στην περίπτωση που η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει απολεσθεί, ο φοιτητής/τρια δηλώνει την απώλεια στην Αστυνομική Δ/νση της περιοχής του και συμπεριλαμβάνει τη βεβαίωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας της Αστυνομίας την ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας.

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι δεσμευτική και αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές. 

Επισημαίνουμε ότι η αίτηση πραγματοποιείται μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eservice.upatras.gr/ και όχι μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος Progress.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την τοποθεσία ορκωμοσίας, θα ακολουθήσει εντός των επόμενων ημερών.

Εκ της Γραμματείας Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Skip to content