Κατηγορία: Κατατακτήριες Εξετάσεις

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-22: σχετικά με συμμετοχή (αιτήσεις: 15-21.11.2021)

Ανακοινώνεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Σχολής θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Τμήμα Ιστορία Αρχαιολογίας από 15.11.2021 έως και 21.11.2021 στο email της γραμματείας: secr-ha@upatras.gr Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: Αίτηση συμμετοχής [αρχείο doc] [αρχείο pdf] Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται...

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: πρόγραμμα και οδηγίες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κατ’ εξαίρεση θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κεντρικού κτιρίου (Σεφέρη 2, Αγρίνιο) από 27.05.2021 έως 31.05.2021 στις παρακάτω ενότητες: Ιστορία: Πέμπτη, 27.05.2021, 12.00-14.00 Αρχαιολογία: Παρασκευή, 28.05.2021, 12.00-14.00 Πληροφορική: Δευτέρα, 31.05.2021, 12.00-14.00 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ1818/29.5.21 τ.Β’), ισχύουν τα εξής: Δικαίωμα...

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: ενημέρωση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48918/Ζ1 Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (ΦΕΚ 1818/29.4.2021, τ. Β), οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, θα...

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: ενημέρωση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/23.11.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5200/24.11.2020, τ. Β΄) σχετικά με τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, προγραμματισμένες κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι., κατ’ εξαίρεση κατά το...

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: ενημέρωση

Εφόσον επιτρέπεται η δια ζώσης παρουσία σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2020 ως εξής: Αρχαιολογία: Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 12.00-14.00 Ιστορία: Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 12.00-14.00 Ψηφιακός πολιτισμός: Παρασκευή, 4 Δεκμεβρίου 2020, ώρες 10.00-12.00

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: αναστολή

Σύμφωνα με την από 7.11.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. αναστέλλεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου».

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: υπενθύμιση

Πληροφορίες σχετικά με χρονοδιάγραμμα, δικαιολογητικά και διαδικασία συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21 υπάρχουν στην από 14 Ιουλίου 2020 σχετική ανακοίνωση.

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: δικαιολογητικά και διαδικασία συμμετοχής

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 11 Νοεμβρίου 2020 στο email: secr-ha@upatras.gr Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση (μορφή pdf – μορφή doc) Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό,...

Skip to content