Το πρώτο από τα προτεινόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα είναι το βασικό. Σε περίπτωση που το έχετε ήδη, επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο σύγγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε σύγγραμμα, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο «ΕΥΔΟΞΟΣ» και αναζητήστε το σύγγραμμα μέσω του κωδικού του στη Γενική Βάση Συγγραμμάτων.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.