Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Τμήματος.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.