40% της τελικής βαθμολογίας

Ενδιάμεσες εξετάσεις

 • 2 φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • ατομικές
 • με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
 • σε υπολογιστή
 • δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα που παρακολουθούν το μάθημα ανεξαρτήτως έτους σπουδών
 • η βαθμολογία ισχύει μόνο για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (καθώς και Φεβρουαρίου για άτομα επί πτυχίω) κάθε ακαδημαϊκού έτους
 • η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική: όσα άτομα δεν συμμετάσχουν δεν αποκλείονται από την τελική εξέταση Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου (καθώς και Φεβρουαρίου για άτομα επί πτυχίω)
 • συνδιαμορφώνουν (σε ποσοστό 40%) την τελική βαθμολογία στο μάθημα

60% της τελικής βαθμολογίας

Τελική εξέταση

 • κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή την αντίστοιχη Σεπτεμβρίου (ή και Φεβρουαρίου για άτομα επί πτυχίω)
 • ατομική
 • με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
 • σε υπολογιστή
 • υποχρεωτική