Κουτσομπίνας Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σπουδές

  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά, Νέα Σχολή Κοινωνικής Έρευνας της Νέας Υόρκης (New School of Social Research, New York)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Νέα Σχολή Κοινωνικής Έρευνας της Νέας Υόρκης (New School of Social Research, New York)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  • Πολιτισμική Διαχείριση

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Προς το παρόν, μη διαθέσιμες.

Skip to content