Βάσεις δεδομένων

EDG501 Βάσεις δεδομένων

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων
  • Έχει κατανοήσει την διαδικασία του σχεδιασμού βάσεων δεδομένων
  • Έχει κατανοήσει τα μοντέλα βάσεων δεδομένων, όπως το μοντέλο οντοτήτων-σχέσεων και το σχεσιακό μοντέλο
  • Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων τις βασικές εντολές SQL
  • Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων προχωρημένες εντολές SQL

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12186)
  2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, JEFFREY D. ULLMAN, JENNIFER WIDOM (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13619)
Skip to content