Πληροφοριακά συστήματα

EDG804 Πληροφοριακά συστήματα

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Έχει κατανοήσει τις διαδικασίες και βήματα ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και τεκμηρίωσης των πληροφοριακών συστημάτων
  • Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων τα βασικά θέματα και τον κύκλο ζωής των πληροφοριακών συστημάτων
  • Έχει κατανοήση την ύπαρξη διαφορετικών μεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
  • Έχει κατανοήση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εργαλείων και μεθοδολογιών πληροφοριακών συστημάτων

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, David Avison, Guy Fitzgerald (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68378511)
  2. Πληροφοριακά Συστήματα, έκδοση: 2η/2018, Βασιλακοπουλος Γιωργος, ISBN: 978-618-5309-39-8, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77118934)
Skip to content