Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

EDG805 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα επιχειρεί να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της ιστορικής μελέτης και της αρχαιολογικής έρευνας. Περιγράφονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής σε επίπεδο τοπίου, αστικού χώρου και ανασκαφής και γίνεται προσπάθεια να εξοικειωθούν οι φοιτητές τόσο με το θεωρητικό υπόβαθρο χρήσης των ΣΓΠ όσο και τα πρακτικά εργαλεία-διαδικασίες διαδεδομένων λογισμικών. Χρησιμοποιώντας πραγματικά σύνολα αρχαιολογικών δεδομένων οι συμμετέχοντες διακρίνουν τα επίπεδα πληροφορίας που συνθέτουν μια μελέτη ΣΓΠ, εισάγονται σε βασικές μεθοδολογίες επεξεργασίας χωρικών δεδομένων και χωρικής ανάλυσης και μαθαίνουν να παράγουν χαρτογραφικές-σχεδιαστικές συνθέσεις. Επιμέρους εργασίες στη μορφή ασκήσεων επιτρέπουν την κατανόηση των βασικών εργαλείων και διαδικασιών των ΣΓΠ.

Η διάρθρωση του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Αρχαιολογικές και Ιστορικές χρήσεις.
 • Χωρικές δομές δεδομένων και γεωδαισία
 • Θεματικά επίπεδα και χαρτογραφία
 • Χωρικές βάσεις δεδομένων, εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων
 • Διαδικασίες γεωαναφοράς και ψηφιοποίησης
 • Διαχείριση δεδομένων: θεματικά και χωρικά ερωτήματα
 • Χωρικοί μετασχηματισμοί σε διανυσματικά και ψηφιδωτά δεδομένα
 • Χωρική ανάλυση, απλές στατιστικές μέθοδοι
 • 3Δ απεικόνιση στα ΣΓΠ
 • Χρόνος και ΣΓΠ
 • Παραγωγή χάρτη: Γραφικός συμβολισμός και χαρτογραφική σύνθεση.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS), PAUL A. LONGLEY, MICHAEL F. GOODCHILD, DAVID J. MAGUIRE, DAVID W. RHIND (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13894)
 2. Εισαγωγή στη γραφική σημειολογία, Σιδηρόπουλος Γεώργιος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 29945)
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις, Καϊμάρης Ε. Δημήτριος, Καρανικόλας Νικόλαος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963447)
Skip to content