Μουσεία και νέες τεχνολογίες

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Μουσεία και νέες τεχνολογίες

EAR606 Μουσεία και νέες τεχνολογίες

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Με αφετηρία μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα μουσεία και με θεωρητικό υπόβαθρο την ανάλυση των αλλαγών στον ορισμό του μουσείου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της σχέσης δυνητικού και πραγματικού και της «αύρας» του αυθεντικού αντικειμένου την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής και του ψηφιακού μουσείου, το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στη στενή σχέση των νέων τεχνολογιών με τις βασικές λειτουργίες του μουσείου, και ιδιαίτερα τη λειτουργία της ερμηνείας. Εξετάζει την έννοια του μουσείου ως χώρου μάθησης και τις σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες για να αναλύσει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Παρουσιάζει αναλυτικά την πρακτική της χρήσης ψηφιακών μέσων στα μουσεία και το ευρύ φάσμα των εφαρμογών τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο τους ως επικοινωνιακού μέσου, ως ερμηνευτικού εργαλείου, ως εκπαιδευτικής εφαρμογής, αλλά και ως μουσειακού εκθέματος. Επίσης πραγματεύεται διεξοδικά πώς η τεχνολογία επιφέρει βαθιές αλλαγές στα μουσεία, στις στάσεις και τις εμπειρίες, στην προσέλκυση νέων κατηγοριών κοινού, και στην εμφάνιση νέων θεωρητικών ζητημάτων και προκλήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται παραδείγματα εφαρμογών σε ελληνικά και ξένα μουσεία, αναλύονται στρατηγικές ερμηνευτικές επιλογές σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και χρήσεις, και εφαρμόζεται η αποκτηθείσα θεωρητική και πρακτική γνώση στη δημιουργία και παρουσίαση από τους φοιτητές μελέτης περίπτωσης για μια ψηφιακή εφαρμογή που υποστηρίζει τη μουσειακή ερμηνεία.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος