Διαχείριση ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Διαχείριση ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων

EDG605 Διαχείριση ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων


Είδη ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων. Σχεδιασμός / Οργάνωση περιεχομένου. Θεματικές κατηγοριοποιήσεις. Αναζήτηση / Επεξεργασία περιεχομένου. Παρουσίαση με πολυμέσα. Παρουσίαση στο Διαδίκτυο. Παρουσίαση με νέες τεχνολογίες. Συστήματα τεκμηρίωσης. Επισκόπηση υπαρχόντων προϊόντων. Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα, 2η Έκδ., Julie C. Meloni (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658790)

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320310)
Skip to content