Ευρωπαϊκή Ιστορία: από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Ευρωπαϊκή Ιστορία: από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση

EIS603 Ευρωπαϊκή Ιστορία: από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση

Διδάσκων:

 

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content