Προχωρημένα θέματα πολυμέσων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Προχωρημένα θέματα πολυμέσων

EDG706 Προχωρημένα θέματα πολυμέσων


Μέσα προβολής πολυμεσικής πληροφορίας. Μέσα αλληλεπίδρασης με πολυμεσική πληροφορία. Τρισδιάστατες μορφές αλληλεπίδρασης. Τρισδιάστατες μορφές προβολής πολυμεσικής πληροφορίας. Υλικό υποστήριξης πολυμεσικής πληροφορίας. Υλικό προβολής πολυμεσικής πληροφορίας. Εφαρμογές λογισμικού για την παρουσίαση πολυμεσικής πληροφορίας. Αλληλεπιδραστική σχεδιοκίνηση. Προγραμματισμός σχεδιοκίνησης. Διασύνδεση με Διαδίκτυο. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Τεχνολογία πολυμέσων, Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549030)

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320154)

 

Skip to content