Χειμερινό Σχολείο: Πηγές για την Ελληνική Αρχαιότητα. Από τον λίθο και τον πάπυρο στο διαδίκτυο, 4-15 Φεβρουαρίου 2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το οποίο αποτελεί συνεργασία της Αρχαίας Ιστορίας και της Κλασικής Φιλολογίας/Παπυρολογίας του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών και χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., διοργανώνεται Χειμερινό Σχολείο με θέμα «Πηγές για την Ελληνική Αρχαιότητα. Από τον λίθο και τον πάπυρο στο διαδίκτυο», το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως από 4 έως 15 Φεβρουαρίου 2024.

Δράσεις του Χειμερινού Σχολείου
Το Χειμερινό Σχολείο περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που θα προσφερθούν από τους συντελεστές του προγράμματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ και θα αφορούν την Επιγραφική, την Παπυρολογία και τα ηλεκτρονικά εργαλεία στην υπηρεσία των δύο επιστημών.
Το Χειμερινό Σχολείο θα περιλαμβάνει επίσης διαλέξεις από διακεκριμένους Επιγραφικούς και Παπυρολόγους.

Στόχοι του Χειμερινού Σχολείου
1) Η εξοικείωση με την Επιγραφική και την Παπυρολογία, καθώς επίσης με τις επιγραφές και τους παπύρους ως πηγές για τον κόσμο της Αρχαιότητας.
2) Η εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά εργαλεία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους της Επιγραφικής και της Παπυρολογίας.
3) Η εξοικείωση με τη βάση δεδομένων ΝΑΥΤΙΛΟΣ (https://nautilos.arch.uoa.gr) που παρήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος και η συνακόλουθη αξιοποίησή της.

Πρακτικές πληροφορίες

Το Χειμερινό Σχολείο απευθύνεται σε: προπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αρχαιότητα, τις πηγές της και τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία.
Γλώσσα του Χειμερινού Σχολείου είναι η ελληνική. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τους αλλοδαπούς φοιτητές, αλλά εξυπακούεται η καλή γνώση της ελληνικής.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα.
H υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/1Q5jW-iM4XmMx59mq5nNEbZhQcvbezTc9H1xjaW_9joA/edit μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2024.
Ε-mail επικοινωνίας: sanez@arch.uoa.gr

Skip to content