Βέικου Μυρτώ

Επίκουρη Καθηγήτρια - Συντονίστρια Επιτροπής για τα Έργα Eramus

Γραφείο Δ1.6, Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 8.30-9.00 και 11.50-13.00, ή κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 96984

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι (εξάμηνο: 1)
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ ( (εξάμηνο: 3)
 • Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (εξάμηνο: 6)
 • Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός (εξάμηνο: 8)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Συντονίστρια Επιτροπής για τα Έργα Eramus

Σπουδές

 • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1995
 • Προπτυχιακές σπουδές στην Αρχαιολογία ως επισκέπτρια στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, 1991-1992
 • Προπτυχιακές σπουδές στην Μεσαιωνική Αρχαιολογία (Diplôme en Archéologie Médiévale) ως επισκέπτρια στην École des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι, 2000-2002
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Βυζαντινών Σπουδών (MPhil in Byzantine Studies), Center for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ, 1998
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Αρχαιολογίας των Ιστορικών Περιόδων (D.E.A. en Archéologie des Périodes Historiques), École d’histoire de l’art et d’archéologie de la Sorbonne (UFR03), Πανεπιστήμιο Παρίσι I-Σορβόννη, 2002
 • Διδακτορική Διατριβή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (σε συνεργασία με την École d’histoire de l’art et d’archéologie de la Sorbonne (UFR03), Πανεπιστήμιο Παρίσι I-Σορβόννη), με τίτλο “Οικιστικές θέσεις στην βυζαντινή Ήπειρο, 7ος-12ος αιώνας: μια τοπογραφία του μετασχηματισμού”, 2007
 • Διδακτορική Διατριβή στη Βυζαντινή Φιλολογία, Τμήμα Φιλολογίας και Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, με τίτλο ”Spatial Paths to Holiness – Literary ‘Lived Space’ in Byzantine Saints’ Lives”, 2020
 • Μεταδιδακτορική έρευνα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο «Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική μελέτη από διεπιστημονική σκοπιά», 2009-2010
 • Μεταδιδακτορική έρευνα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών», με τίτλο «Continuity and change in the perception of natural space, the land use and settlement in Byzantine Eastern Mediterranean (6th-13th centuries). A reappraisal of the cases of Southern Balkans and Asia Minor from an interdisciplinary approach», 2012-2015

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Αρχαιολογική Θεωρία
 • Αρχαιολογία Πεδίου
 • Ιστορική Τοπογραφία
 • Σπουδές του Χώρου και Πολιτισμική Γεωγραφία
 • Βυζαντινή Επιγραφική
 • Βυζαντινή Φιλολογία και Θεωρία της Λογοτεχνίας

Έρευνα

 • “Medieval Smyrna: The Transformation of a City and its Hinterland from Byzantine to Ottoman Times, Twelfth–Fifteenth Centuries (MESMY)”, Austrian Academy of Sciences, χρηματοδότηση Austrian Science Fund/FWF: https://www.oeaw.ac.at/byzanz/ gesellschaft-und-landschaft/historischegeographie-tib/mesmy.
 • ”Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950–c. 1100)”, Uppsala University σε συνεργασία με Lund University, University of Southern Denmark, Swedish Research Institute in Istanbul, και Swedish Institute at Athens, χρηματοδότηση Riksbankens Jubileumfond: https://retracingconnections.org.

Διοργάνωση Συνεδρίων

 • Ημερίδα «Εννοιολογήσεις του χώρου στη Βυζαντινή Ιστοριογραφία» (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 6 Ιουνίου 2015)
 • International Conference “From the Human Body to the Universe – Spatialities of Byzantine Culture” (Uppsala University, 17-21 May 2017)
 • «Second Annual Conference of PhD Students in Literature at the Faculty of Languages and the Department of Literature», LILAe Research network in literary studies at the Faculty of Languages (Uppsala University, 6 October 2017)
 • «First Workshop of the International Research Project Medieval Smyrna: The Transformation of a City and its Hinterland from Byzantine to Ottoman Times, Twelfth–Fifteenth Centuries (MESMY)» (online, 18-19 May 2021)
 • International Conference “Liminal spaces in Byzantium and beyond: perceptions, performativity, placemaking” (Swedish Institute at Athens, 27¬29 Απριλίου, 2023)
 • Session 113 “Byzantine Heritage in Peril: The Safety of Archaeological Sites (Heritage, Conservation, Preservation, Non-Destructive Methodologies)”, EAA Annual Meeting 2023 (Belfast, Northern Ireland, 30 August – 2 September 2023) (with Joanita Vroom & Nikos Tsivikis)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

(Πρόσβαση στα ακόλουθα και σε άλλα δημοσιεύματα μέσω της ιστοσελίδας https://upatras.academia.edu/MyrtoVeikou)

Βιβλία

 • Veikou, M., Byzantine Epirus: A topography of transformation. Settlements from the 7th to the 12th centuries, The Medieval Mediterranean 95, Leiden-Boston: BRILL NV 2012
 • Veikou, M., Spatial Paths to Holiness – Literary ‘Lived Space’ in Byzantine Saints’ Lives, Studia Byzantina Upsaliensia, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, , in press.
 • Veikou, M. & Nilsson, Ι. (eds) Byzantine Spatialities – from the Human Body to the Universe, The Medieval Mediterranean 113, Leiden-Boston: Brill NV 2022.

Άρθρα

 • Veikou, M., 2023. “Geographies of Consumption in Byzantine Epirus: ‘Urban’ Spaces and Practices from the Seventh to the Twelfth Century”, in: J. Vroom (ed.), Feeding the Byzantine City: The Archaeology of Consumption in the Eastern Mediterranean (ca. 500-1500), MPMAS 5, Turnhout: Brepols Publishers, 77-107.
 • Veikou, M., forthcoming. ”Theorizing Byzantine Urbanity – The City Constituting Memory, Memory Constituting the City”, in: L. Zavagno, N. Bakirtzis (eds), Routledge Companion to the Byzantine City: from Justinian to Mehmet II (ca. 500-ca.1500), Routledge.
 • Veikou, M., 2022. “Which Interdisciplinarity? Reinvigorating Theory and Practice as an Opportunity for Byzantine Studies”, in: E. Fiori & M. Trizio (eds), Proceedings of Plenary Sessions, 24th International Congress of Byzantine Studies (Venice-Padoua, August 2022), Venice: Ca’ Foscari, 234–256.
 • Veikou, M., 2021. ”Spatial Control and the Formation of Public Space between Byzantium and the Turkish Beyliks: Fourteenth-Century Manisa and Birgi (Two Case Studies in Archaeology of Art)”, in N.D. Kontogiannis & T.B. Uyar (eds), Byzantine Anatolia: Space and Communities, Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Istanbul, 24-26 June 2019, ANAMED Koç University, Istanbul: ANAMED – Koç University, 477–499.
 • Mina, M., M. Veikou, 2020. ”Art Studies, Post-processual Perspectives on (Gender, Landscape)”, in: C. Smith (ed.) Encyclopedia of Global Archaeology, (2nd) Living Edition, Springer, Cham. 1–8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-51726-1_2817-1.
 • Veikou, M., 2019. ”The Reconstruction of Byzantine Lived Spaces: A Challenge for Survey Archaeology”, in: Ch. Diamanti, A. Vassileiou, S. Arvaniti (eds), ̕Eν Σοφίᾳ μαθητεύσαντες, Essays in Byzantine Material Culture and Society in Honour of Sophia Kalopissi-Verti, Oxford: Archaeopress Archaeology, 17–24.
 • Veikou, M., A. Beihammer, 2018. “’Spatial’ identities. Literary spaces and human agencies in Byzantine Smyrna through the cartulary of Lembos monastery (end of 12th – 13th centuries)”, in: M. Popovic & A. Külzer (eds), Space, Landscapes and Settlements in Byzantium: Studies in Historical Geography of the Eastern Mediterranean, Vienna, 385–406.
 • Veikou, M., 2018. “ ‘Telling Spaces’ in Byzantium. Ekphraseis, place-making and the ‘thick’ description.” in: C. Messis, M. Mullett, I. Nilsson (eds), Telling stories in Byzantium: narratological approaches and Byzantine narration, Uppsala: Studia Byzantina Upsaliensia 19, 15–32.
 • Veikou, M., I. Nilsson, 2018. “Ports and harbours as heterotopic entities in Byzantine literary texts”, in: C. von Carnap-Bornheim, F. Daim, P. Ettel, U. Warnke (eds), Harbours as objects of interdisciplinary research – Archaeology+History+ Geoscience, Interdisziplinäre Forschungen zu Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter Series, RGZM Tagungen 34, Mainz: RZGM, 265–277.
 • Γαλανίδου, N. et al., 2018. “Αρχαιολογική Έρευνα Επιφανείας στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου”, in: O. Βικάτου (επιμ.), Το αρχαιολογικό Έργο στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου, 6-8 Δεκεμβρίου 2013, Ι. Π. Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 101–124.
 • Veikou, M., 2016. “Space in Texts and Space as Text. A new approach to Byzantine spatial notions.”, Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies 2: 143–175.
 • Veikou, M., 2015. “Mediterranean Byzantine ports and harbours in the complex interplay between environment and society: an evaluation of evidence from Greece, Cyprus and Asia Minor” in: F. Daim & J. Preiser-Kapeller (eds.), Harbours and Maritime Networks as Complex Adaptive Systems, RGZM Tagungen 23, Mainz: RZGM, 39–60.
 • Veikou, M., 2015. “One island, three capitals. Insularity and the successive relocations of the capital of Cyprus from late antiquity to the Middle Ages”, in: S. Rogge & M. Grünbart (eds), Medieval Cyprus – a Place of Cultural Encounter. Conference in Münster, 6-8 December 2012, Münster-New York: Waxmann, 357–387.
 • Veikou, M., 2013. “L’habitat en Grèce pendant les IVe-IXe siècles”, Antiquité tardive 21: 125–133.
 • Veikou, M., 2012. “Byzantine Histories, Settlement Stories: Kastra, ‘Isles of Refuge’, and ‘Unspecified Settlements’ as In-between or Third Spaces», in: T. Kioussopoulou (ed.), Οι βυζαντινές πόλεις, 8ος-15ος αιώνας, προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 159–206.
 • Veikou, M., 2010. “Urban or Rural? Theoretical Remarks on the Settlement Patterns in Byzantine Epirus (7th-11th centuries)”, Byzantinische Zeitschrift 103/1, Abteilung: 71–193.
 • Veikou, M., 2009. “‘Rural Towns’ and ‘In-between Spaces’. Settlement Patterns in Byzantine Epirus (7th- 11th centuries) in an Interdisciplinary Approach”, Archeologia Medievale 36: 43–54.
Skip to content