Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙI

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙI

YDG307 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙI

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικές έννοιες, προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στην επιστημονική περιοχή της Πληροφορικής. Στόχοι του μαθήματος είναι: (i) η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής που αφορούν τη διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου, (ii) η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με το λογισμικό των υπολογιστικών συστημάτων και τις αρχές και τους περιορισμούς που το διέπουν, (iii) η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές έννοιες οργάνωσης δεδομένων, και (iv) η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες των ψηφιακών εφαρμογών στο χώρο του Πολιτισμού.


Skip to content