Βυζαντινή και οθωμανική πόλη

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / B εξάμηνο / Βυζαντινή και οθωμανική πόλη

HAC105 Βυζαντινή και οθωμανική πόλη

Διδάσκουσα: Μυρτώ Βέικου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Προϋποθέτει και αξιοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας. Η ύλη του μαθήματος κατευθύνει τους σπουδαστές να κατανοήσουν σε βάθος, να εφαρμόσουν και να κρίνουν ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας, που διδάχθηκαν στο προπτυχιακό επίπεδο, εστιάζοντας στους αστικούς οικιστικούς σχηματισμούς της Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου.

Skip to content