Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

EIS701 Αρχαία Ελληνική Επιγραφική

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στις θεματικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία της Αρχαίας Ελληνικής Επιγραφικής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις διάφορες θεματικές των αρχαίων ελληνικών επιγραφών, στις απαρχές του ελληνικού αλφαβήτου και στα πρώτα δείγματα γραφής.

Το μάθημα αναφέρεται επίσης στις μεθόδους, στη βιβλιογραφία και στα ηλεκτρονικά εργαλεία της Αρχαίας Ελληνικής Επιγραφικής. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με αυτή την κατηγορία άμεσων πηγών της Αρχαίας Ιστορίας και με τη χρήση τους.

Skip to content