Αρχαία Ιστορία ΙΙ

YIS304 Αρχαία Ιστορία ΙΙ

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μπαρτζώκα | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Αρχαία Ιστορία. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα της ιστορίας του 4ου αιώνα και των ελληνιστικών χρόνων. Φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, καθώς επίσης με ζητήματα θεσμών και με θρησκευτικά και πολιτιστικά φαινόμενα.

Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση των διαφόρων πρωτογενών πηγών (γραμματειακών, επιγραφών, νομισμάτων και παπύρων) με την ιστορία και η εξοικείωση των φοιτητών με την άντληση πληροφοριών από αυτές τις πηγές και με την αξιολόγησή τους.

Skip to content