Ρωμαϊκή ιστορία

EIS502 Ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα της ιστορίας των ρωμαϊκών χρόνων. Φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, καθώς επίσης με ζητήματα θεσμών και με θρησκευτικά και πολιτιστικά φαινόμενα.

Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση των διαφόρων πρωτογενών πηγών (γραμματειακών, επιγραφών, νομισμάτων και παπύρων) με την ιστορία και η εξοικείωση των φοιτητών με την άντληση πληροφοριών από αυτές τις πηγές και με την αξιολόγησή τους

 

Skip to content