Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι

YDG206 Εισαγωγή στην Πληροφορική I

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει πετύχει την:

  • Ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων σχετικών με διάφορες πτυχές της επιστήμης των υπολογιστών
  • Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με το λογισμικό και το υλικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με τα λειτουργικά συστήματα και τα συστήματα αρχείων
  • Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με τα δίκτυα υπολογιστών
  • Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με την υπολογιστική σκέψη και των αλγορίθμων
  • Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με ζητήματα της ασφάλειας και ιδιωτικότητας των χρηστών
  • Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα και τις κοινότητες ανοιχτού κώδικα

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική, 10η Έκδ, Beekman Ben,Beekman George (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658777)
  2. Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662515)
Skip to content