Βυζαντινή Ιστορία

YIS204 Βυζαντινή Ιστορία

Διδάσκων: Χρήστος Μεράντζας | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στο μάθημα παρακολουθούμε τη χιλιόχρονη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, στην οποία ενσωματώνονται η ρωμαϊκή ταυτότητα, το ελληνικό πνεύμα, ο ανατολικός μυστικισμός και η χριστιανική ψυχή. Με τη συνδρομή επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων (ιστοριογραφικών, φιλοσοφικών, ποιητικών, θεολογικών, λογοτεχνικών, κ.ο.κ.) παρακολουθούμε την κοινωνική, πνευματική, θεολογική, πολιτική και στρατιωτική δομή και οργάνωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας από την ίδρυσή της τον 4ο αιώνα μέχρι και την πτώση της τον 15ο αιώνα.

Skip to content