Ψηφιακές μέθοδοι στην ιστορία και την αρχαιολογία των πόλεων

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Ψηφιακές μέθοδοι στην ιστορία και την αρχαιολογία των πόλεων

HAC103 Ψηφιακές μέθοδοι στην ιστορία και την αρχαιολογία των πόλεων

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και κριτική ανάλυση των ψηφιακών προσεγγίσεων για τη διαχρονική μελέτη του πολιτιστικού αποθέματος των πόλεων. Τα τελευταία χρόνια η ψηφιακή τεχνολογία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό αρωγό της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας μέσα από προσεγγίσεις που στοχεύουν σε νέους τρόπους ανάδειξης, προβολής και διαμεσολάβησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια πληθώρα διαρκώς εξελισσόμενων ψηφιακών προσεγγίσεων (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα, Ψηφιακή αφήγηση, Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές, Πληθοπορισμός κ.α.) έχει μεταβάλλει τις πρακτικές συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επικοινωνίας του αστικού παλίμψηστου που γεφυρώνουν την αποσπασματικότητα των διαθέσιμων υλικών καταλοίπων και των συναφών αρχειακών τεκμηρίων. Στο μάθημα εξετάζεται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της έρευνας του αστικού παρελθόντος δίνοντας έμφαση στα ιστάμενα μνημεία, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και τις ιστορικές πηγές που μπορούν να συνδυαστούν για την ολιστική διαχείριση και τη δημιουργική χρήση του αστικού πολιτιστικού αποθέματος.

 

Skip to content