Μινωική Αρχαιολογία

EAR507 Μινωική Αρχαιολογία

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εμβαθύνει στην αρχαιολογία του Μινωικού πολιτισμού καλύπτοντας ένα διάστημα 2000 ετών από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3100-3000 π.Χ.) μέχρι το τέλος του 12ου αι. π.Χ. Πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στους πρωτεργάτες και τους σύγχρονους συνεχιστές της Μινωικής αρχαιολογίας. Περιγράφονται οι σημαντικότερες μινωικές θέσεις και ερευνητικά προγράμματα. Παρουσιάζονται οι απαρχές της κοινωνικής πολυπλοκότητας στην Κρήτη μέσα από τους οικισμούς και τα νεκροταφεία και συσχετίζονται με τις εξελίξεις που οδήγησαν στην αστικοποίηση και την εμφάνιση του ανακτορικού συστήματος στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. Δίνεται έμφαση στην ανακτορική οικονομία, την οικιστική, τη θρησκεία και την καλλιτεχνική παραγωγή και περιγράφεται η μετάβαση στην ακμή της Νεοανακτορικής περιόδου, όταν η Μινωική παρουσία γίνεται αισθητή σε ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια. Τέλος, ανιχνεύεται η καταστροφή των μινωικών ανακτόρων και η ευρύτερη επικράτηση των Μυκηναϊκών κέντρων, η οποία αφήνει τα ίχνη της και στην Κρήτη. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με την αναφορά στα στοιχεία που δηλώνουν πολιτισμική διακοπή και συνέχεια στο τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

 • Μινωική αρχαιολογία: Πρωτεργάτες και συνεχιστές
 • Το νεολιθικό υπόβαθρο
 • Οικιστική, ιδεολογία και υλικός πολιτισμός της Πρωτομινωικής εποχής
 • Η εμφάνιση των ανακτόρων
 • Κοινωνία, θρησκεία και υλικός πολιτισμός κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο
 • Οι κρητικές γραφές
 • Η ακμή του ανακτορικού πολιτισμού
 • Κοινωνία, θρησκεία και υλικός πολιτισμός κατά την Νεοανακτορική περίοδο
 • Μινωική παρουσία και ανταλλαγές στο Αιγαίο
 • Το Ακρωτήρι και η έκρηξη της Θήρας
 • Η μυκηναϊκή Κρήτη
 • Το τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην Κρήτη
 • Η σύγχρονη σημασία του Μινωϊκού πολιτισμού.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Η ιστορία της μινωικής κεραμεικής, Betancourt Philip P. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24553)
 2. Προϊστορική Κρήτη τοπογραφία και αρχιτεκτονική, Μαντζουράνη Ελένη (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24511)
 3. Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean – Claude (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50660327)
Skip to content