Νέα Ελληνική Φιλολογία

YPH703 Νέα Ελληνική Φιλολογία

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη συγγραφέων και ειδών της νέας ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας, την ιστορία των λογοτεχνικών ρευμάτων, εισαγωγή στη θεωρία και την κριτική της λογοτεχνίας.

Skip to content