Νέα Ελληνική Φιλολογία

YPH703 Νέα Ελληνική Φιλολογία

Διδάσκων:

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη συγγραφέων και ειδών της νέας ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας, την ιστορία των λογοτεχνικών ρευμάτων, εισαγωγή στη θεωρία και την κριτική της λογοτεχνίας.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content