Κλασική Αρχαιολογία Ι

YAR104 Κλασική Αρχαιολογία Ι

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Εξετάζεται η αρχαία ελληνική τέχνη από τις απαρχές της, στην αρχή της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας, έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Αναλύονται οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν την ανάπτυξη της τέχνης από τα πρώιμα γεωμετρικά χρόνια (1000‐900 π.Χ.) και εξής, καθώς και οι βασικές κατηγορίες της τέχνης (γλυπτική, αγγειογραφία, αρχιτεκτονική) ανά εποχή με χαρακτηριστικά τους παραδείγματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Τέχνη & αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου, Richard T. Neer 77118053)
  2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ 59379642)
Skip to content