Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας

EAR603 Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος

Το μάθημα εξετάζει την τοπογραφία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ρίχνοντας το βάρος στην ιστορία της δημιουργίας και ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων από πολεοδομική σκοπιά. Εξετάζεται η τοπογραφία σημαντικών πόλεων και ιερών, όπως η Αθήνα, η Δήλος, η Ολυμπία, η Θεσσαλονίκη και η Πέργαμος.

Τα μαθήματα προϋποθέτουν τις βασικές γνώσεις για τον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας. Στόχος των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωσή τους είναι να δίνεται η δυνατότητα της κατανόησης τηςανάπτυξης σημαντικών οικιστικών και θρησκευτικών κέντρων της αρχαιότητας μέσα στην ιστορική και αρχιτεκτονική εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η συνθετική σκέψη και ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων μιας εποχής για τη συγκρότηση μεγάλων ιστορικών εξελίξεων μέσα στον αρχαίο κόσμο, έχοντας ως μελέτη περίπτωσης τα κέντρα αυτά.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content