Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης

YIS408 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές πτυχές της ιστορίας του πρώιμου μεσαίωνα, μία πρώτη γνώση της κατηγοριοποίησης των πηγών, καθώς και μία πρώτη κριτική αποτίμηση της σημασίας θεσμών και γεγονότων που αναλύονται κατά τις παραδόσεις.

Skip to content