Ιστορία του Νέου Ελληνισμού ΙΙ

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Ιστορία του Νέου Ελληνισμού ΙΙ

EIS506 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού II

Διδάσκων:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content