Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου

HAC101 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου

Διδάσκουσα: Κλειώ Γκουγκουλη | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα επικεντρώνει σε ζητήματα ανθρωπολογικής ανάλυσης ερμηνείας του αστικού χώρου. Βασικός σκοπός είναι η ανάδειξη των σχέσεων πόλης, κοινωνίας και πολιτισμού και η συζήτηση των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι διαντιδρούν μεταξύ τους και με την πόλη στην καθημερινή τους ζωή οργανώνοντας σχέσεις, παράγοντας ταυτότητες, ερμηνεύοντας, αναπαράγοντας ή αμφισβητώντας ηγεμονικούς λόγους και κυρίαρχες αναπαραστάσεις. Η σχέση των ανθρώπων με την πόλη αντιμετωπίζεται ως μία δυναμική διαδικασία. Δίνεται έμφαση τόσο στην επίδραση των ανθρώπων στην πόλη όσο και στη δυνατότητα του δομημένου χώρου ως στοιχείου της ιστορικής, κοινωνικο-οικονομικής και υλικής πραγματικότητας να παράγει δράση. Στο μάθημα εξετάζονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου ξεκινώντας από τους κλασικούς της κοινωνιολογικής σκέψης μέχρι και τον μεταμοντερνισμό με τη λεγόμενη «χωρική στροφή».

 

 

Skip to content