Ελληνική Ιστορία (19ος–20ός αιώνας)

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Ελληνική Ιστορία (19ος–20ός αιώνας)

YIS303 Ελληνική Ιστορία (19ος–20ός αιώνας)

Διδάσκουσα: Έλλη Λεμονίδου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα καλύπτει σημαντικά ορόσημα της ελληνικής Ιστορίας του 19ου και 20ού αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική τους διάσταση. Συγκεκριμένα προσεγγίζονται: η διεύρυνση των συνόρων του νέου ελληνικού κράτους το 1864 και το 1881, η χρεωκοπία του 1893, ο πόλεμος του 1897, ο Εθνικός Διχασμός κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Μικρασιατική Καταστροφή και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, η δυναμική των εξελίξεων του Μεσοπολέμου και της Δικτατορίας του Μεταξά, οι συνέπειες των πολιτικών συγκρούσεων της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου. Τέλος, μελετώνται οι μετασχηματισμοί στην ελληνική κοινωνία από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, υπό την επίδραση και των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα, Συλλογικό (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656946)
  2. Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας (νέα, συμπληρωμένη έκδοση), Κώστας Κωστής (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77119633)
Skip to content